6. Conclusies & vervolgDe groepssessies rondom het samenspel tussen eigenaarschap en leiderschap hebben geleid tot een aantal overkoepelende ideeën voor de toekomst als het gaat om het vergroten van de wendbaarheid van onze organisatie en het invulling geven aan het concept van 'Zuyderland Leiderschap’.

Hiervoor wordt een aantal veranderingen op o.a. de 1ste en 2de managementlagen als cruciaal beschouwd.


De uitkomsten van deze toekomstdag worden opgevolgd door de Regiegroep Governance.

Kijk hieronder voor contactgegevens en datum volgende toekomstdag.

Contact

& Info


Leden werkgroep

Jeanine Kierkels (S&O) Stef Petit (C&M) Patricia Schepers (S&O)

De werkgroep wordt per Toekomstdag aangevuld met inhoudsdeskundigen rondom het betreffende thema.

Inhoudsdeskundigen van de Toekomstdag 7 juli 2020 • Tosca Steinbruck • Angelien van den Heuvel

Volgende data

22 september 2020 Datum gereserveerd houden in agenda (invulling volgt) 1 december 2020 Toekomstdag II