2.

Covid als leerschool voor wendbaarheid

We hebben stilgestaan bij de afgelopen COVID periode en de impact hiervan op ons als organisatie, als management en als mens.

In een interactieve setting zijn we vervolgens de dialoog aangegaan wat COVID als leerschool voor wendbaarheid heeft betekend voor Zuyderland, nu en in de toekomst.

Uitkomsten Mentimeter Covid & Wendbaarheid

Terugkijkend op de Covid-periode in relatie tot wendbaarheid zijn we het meest trots op de samenwerkingen die hebben plaatsgevonden, de daadkracht en flexibiliteit die we als organisatie en medewerkers hebben getoond, en de duidelijke focus en doelen die zijn gesteld. Om ook in de toekomst als wendbare organisatie te blijven groeien wordt snelle besluitvorming als essentieel beschouwd, als ook het borgen van de onderlinge verbintenissen (incl. integrale aanpak en teams met verantwoordelijkheid). De grootste uitdagingen om dit te realiseren worden verwacht op het vlak van bureaucratie, flexibiliteit en het ontschotten van de organisatie. Bekijk hier de complete uitkomsten van deze Mentimeter oefening: