Digitaal consult via beeldbellen

In maart 2020 kreeg COVID-19 een sterke invloed op de manier waarop zorg geleverd werd in het ziekenhuis. Een ding was duidelijk: de oncologische zorg moest doorgaan. Maar hoe dit te doen binnen de beperkende maatregelen? Er werd gezocht naar manieren om zorg te kunnen blijven leveren.

Ideeën en plannen, waar eerder al eens over gesproken was, konden wellicht uitkomst bieden in deze extra moeilijke en onzekere tijd: informatie vooraf toesturen naar de patiënt en daarna bespreken tijdens een beeldbel gesprek (digitaal consult).

Inmiddels is gebleken dat er twee momenten in het zorgpad Borstkanker zijn waarin, ook volgens patiënten, een consult via beeldbellen als prettiger werd ervaren dan een fysiek polibezoek:

1e moment: 2 tot 3 dagen na het slecht nieuws gesprek

2e moment: 1 week voor de operatie; het zogenaamde preoperatieve gesprek

Betere voorbereiding

Alle informatie, die patiënten tijdens de preoperatieve gesprekken in het Borstcentrum kregen, is op papier gezet. Tevens zijn van- en over verschillende operaties video’s gemaakt. De patiënt krijgt de benodigde informatie per e-mail toegestuurd met het verzoek om deze als voorbereiding te lezen en bekijken en eventuele vragen alvast te noteren. De vragen worden besproken in het gesprek met de verpleegkundige dat volgt.

Voordelen beeldbellen

De aard van de gesprekken is aanzienlijk veranderd door het aangekondigde gesprek en de op voorhand toestuurde informatie. De informatie wordt ook beter onthouden door patiënten en naasten, omdat deze voor het gesprek meerdere keren gelezen en bekeken kan worden. Door het noteren van vragen is de patiënt (en naaste) beter voorbereid op het gesprek en kan hij of zij gerichter vragen stellen.

Patiënten zijn ook meer ontspannen omdat zij dit gesprek in hun eigen omgeving voeren, eventueel met (een onbeperkt aantal) naasten naast zich. Het voelt minder beladen dan wanneer dit gesprek in het ziekenhuis plaatsvindt. Het scheelt ook in tijd en kosten; reizen, parkeren, wachtkamer. Inmiddels heeft het beeldbellen een vaste plek gekregen in het zorgproces van het Borstcentrum en wordt het voorbeeld gevolgd bij andere aandoeningen.

Zorgpad

Dag 0

Verwijzing door huisarts naar het Borstcentrum

Dag 1

Onderzoeken: mammografie en echografie Als er een afwijking wordt gevonden volgt een biopt

Dag 2

In overleg met de patiënt volgt een telefonisch consult om de uitslag mede te delen

Dag 3

Gesprek met de chirurg om de behandelmogelijkheden te bespreken

Dag 5

Beeldbel gesprek met de casemanager, met aandacht voor psychosociaal aspect, een gesprek met de chirurg waarin wordt uitgelegd welk traject er gevolgd gaat worden

1 week voor de operatie

Beeldbel gesprek met de casemanager. De informatie die een dag of 2 eerder is toegestuurd wordt besproken.

Hierna volgt de operatie en ziet het traject er per patiënt verschillend uit, afhankelijk van de bevindingen.

Digitaal consult in de praktijk

Een digitaal consult, hoe werkt dat?